Droogkast
error: pagina zit niet in sitemap

Evalueer het verbruik van je huidige wagen

De wagen is – naast de verwarming – meestal dé grote energieverbruiker in het huishouden. Dat energieverbruik is in grote mate afhankelijk van:

  • de wagen zelf (ouderdom, vermogen, zuinigheid, gewicht, luchtweerstand,…)
  • de afgelegde weg (aantal kilometers, in of buiten de stad,…)
  • de rijstijl (rustig of “sportief”,…)
  • de lading (nutteloze bagage, bagagedrager of fietsenrek,…)
  • het onderhoud (bandenspanning, filters,…)


Via deze module kan je een goede inschatting maken van de CO2-uitstoot en de kostprijs van je autogebruik. Meteen geven we je een aantal concrete tips mee om hierop te besparen.

Om een advies te kunnen geven, stellen we eerst enkele vragen over je huidige wagen en het gebruik dat je ervan maakt.

Print