Nieuwe test voor verbruik en CO2-uitstoot van auto’s ! 

Europa voert stapsgewijs een nieuwe testmethode in die meer realistische cijfers voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto’s moet opleveren.

Er is een overgangsperiode tot 1 september 2019 voorzien. Info: Een nieuwe Europese testmethode voor het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot van auto’s